Thông Tư 36 sửa đổi có bị ảnh hưởng Thị trường Bất Động Sản ?

Mới đây dự thảo thông tư 36 sửa đổi được Ngân hàng Nhà nước đưa ra xin ý kiến đã gặp phải phản ứng mạnh từ nhiều thành viên trong thị trường bất động sản.Đa số các ý kiến đều cho rằng thông tư này sẽ làm siết chặt nguồn vốn từ ngân hàng đổ vào thị trường địa ốc.

Thông Tư 36 sửa đổi có bị ảnh hưởng Thị trường Bất Động Sản

Thông tư 36 không ảnh hưởng dòng vốn tín dụng vào thị trường bất động sản

Trước những ý kiến phản đối từ thị trường, ngân hàng Nhà nước đã đưa ra nhiều phân tích cụ thể về tác động của dòng vốn đổ vào thị trường BĐS nếu thông tư 36 được sửa đổi.Ngân hàng nhà nước khẳng định việc sửa đổi này sẽ không làm giảm nguồn vốn đổ vào thị trường địa ốc.
Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung – dài hạn bình quân của các tổ chức tín dụng năm 2015 là 31 %.. Thông tư 36 được sửa đổi sẽ làm giảm tỷ lệ từ 60% xuống 40%.Ngân hàng nhà nước cho biết, các nhà băng vẫn có khả năng cấp tín dụng trung và dài hạn cho BĐS. Với những yếu tố khác không đổi, tổng mức cấp tín dụng của hệ thống khoảng 540 000 tỷ động mới chạm mức “trần”40% mà thông tư 36 sửa đổi quy định.
Dự thảo sửa đổi Thông tư 36 cũng điều chỉnh hệ số rủi ro các khoản vay kinh doanh bđs từ 150% lên 250%. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ an toàn vốn CAR không đáng kể, theo đó CAR bình quân sẽ giảm từ 13% xuống 12,1%.
Vì vậy các ngân hàng vẫn có thể cho vay kinh doanh bđs với số vốn bổ sung lên khoảng 650.000 tỷ đồng mới đạt tỷ lệ giới hạn 9%.
Theo đó, việc sửa đổi thông tư 36 sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến dòng vốn tín dụng vào thị trường bất động sản, chỉ cần người đầu tư, kinh doanh bđs đáp ứng được các điều kiện vay vốn và các chuẩn mực an toàn. Ngân hàng nhà nước cho biết, chỉ những chủ đầu tư địa ốc có năng lực tài chính kém, những người đầu cơ mới gặp khó khăn trong việc vay vốn khi Thông tư 36 được sửa đổi có hiệu luật.
Những khách hàng mua nhà để ở, những người thuộc các đối tượng tham gia chương trình, chính sách nhà ở xã hội của Chính Phủ sẽ không bị ảnh hưởng khi Thông tư 36 được sửa đổi. Ngoài ra BĐS chỉ là một phần trong cho vay trung, dài hạn của ngân hàng, , nên việc các ngân hàng sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn sẽ phụ thuộc vào mức độ rủi ro và khả năng sinh lời. Tỷ lệ này năm 2005-2009 là 40%, từ 2009-2014 là 30%, vì thế quy mô và tốc độ tăng trưởng tín dụng trung dài hạn vẫn có lúc tăng trưởng đột biến.
Các nhà đầu tư, kinh doanh bất động sản có thể yên tâm phần nào, bên cạnh đó dự thảo vẫn đang trong giai đoạn lấy ý kiến và sẽ được ngân hàng nhà nước cam kết xem xét một cách thận trọng, để lựa chọn thời điểm hiệu lực, lộ trình thực hiện, nhằm giảm rủi ro, tác động tiêu cực đến thị trường BĐS.